Mateřská škola
Radimovice
u Želče
Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Radimovice u Želče

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Radimovice u Želče
Radimovice u Želče 40
390 02 Tábor

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ 

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Radimovice u Želče.
  Radimovice u Želče 5
  390 02 Tábor

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Radimovice u Želče.
  Radimovice u Želče 5
  390 02 Tábor

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle telefonické dohody

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 381 278 699

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msradimovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Radimovice u Želče.
  Radimovice u Želče 5
  390 02 Tábor

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms.radimovice@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

 v6dvps6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

6. IČO

75000164

7. DIČ

75000164, škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.radimovice@tiscali.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Radimovice u Želče., Radimovice u Želče 5 , 390 02 Tábor

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Radimovice poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány