Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  

 

 Akce pro děti : 

3. 4.  Divadlo v Táboře : "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"

26.4. HADI v MŠ

28.4. Návštěva knihovny v Táboře

13.5. Vystoupení pro důchodce

15.5. Divadlo v Táboře: "Do hajan"

22.5. školní výlet - Houbový park

5.6. změna termínu "Včelí pohádka" v MŠ

15.6. "Zahradní slavnost" - pasování předškoláků

16.6. spaní předškoláků v MŠ

24.6. vystoupení v sokolovně - RODÁCI

 

                               

 

 

 

Publicita projektu - šablony III.pdf

 publicita.jpg

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i děti z okolních obcí.

 

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče