Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče

Informace k platbám školného a stravného v době uzavření MŠ:

 

Platby za měsíc březen budeme vybírat bezhotovostně na účet č.: 704 362 309 / 0800

Variabilní symbol a částka Vám bude zaslána SMS zprávou.

Školné za měsíc březen bylo vypočteno poměrnou částkou na 100,-Kč

 

Obec Radimovice u Želče s účinností od 19.3.2020 uzavírá mateřskou školu do odvolání !!!

 

O potvrzení žádosti o ošetřovné nás kontaktujte na emailové adrese: ms.radimovice@tiscali.cz

 

Úkoly pro předškoláky budou každý týden zveřejněny v sekci : Sdělení pro rodiče

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25
dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ.docx

 

Zpracovávání osobních údajů v MŠ.xlsx

Sazebník úhrad.docx

 

 

 


MŠ Radimovice u Želče

Akce

17.1. 2020 Divadélko Kašpárek v MŠ - "Zimní radovánky"

25.2. 2020 Masopust - FERDOVÉ A BERUŠKY

2.  3. 2020 ZŠ Slapy - divadlo " Tři kůzlátka"

17.3. 2020 Divadélko Kašpárek v MŠ "Jak dovede bolavý zoubek potrápit"-zrušeno

31.3. 2020 Divadlo v Táboře - "Cvičenci za čárou" -  zrušeno

21.5. 2020 Sférické kino v Sokolovně

26.5. 2020 Divadélko Kašpárek v MŠ - "Pomalé autíčko"

 3. 6. 2020 Zahradní slavnost - pasování předškoláků ( 15.30h) 

13.6. 2020 Vystoupení pro RODÁKY

19.6. 2020 Svatojánská noc s předškoláky 

 

 

 

Plavání pro předškoláky od 6.3.2020 - pozastaveno