Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  je od pondělí 12. dubna v provozu

 

1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL 

  • od 12. dubna nastoupí pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti, jejichž rodiče pracují u IZS
  • děti nejsou povinny ve školce nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • povinné neinvazivní testování bude probíhat 2x týdně ( pondělí a čtvrtek) za asistence rodiče - výsledek do 15 min.
  •  Návod k použití.pdf
  • testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PSR testu s pozitivním výsledkem. Je nutné tuto skutečnost prokázat - např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou apod.

 

 

 

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25 dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče

Akce

z důvodu šíření epidemie onemocnění covid-19 jsou všechny akce zrušeny.