Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  

Upozornění: MŠ bude uzavřena od 23.12.  do 1.1. 2023

                              Akce pro děti : 

                               15.12. Vánoční les pro zvířátka

                               20. 12. Vánoční besídka

 

Publicita projektu - šablony III.pdf

 publicita.jpg

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i děti z okolních obcí.

 

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče