Mateřská škola
Radimovice
u Želče

MŠ Radimovice u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25
dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ.docx

 

Zpracovávání osobních údajů v MŠ.xlsx

Sazebník úhrad.docx

 

Inzerce:

Hledáme kvalifikovanou učitelku do mateřské školy na 0,35 úvazku - tj. 2 h 10 min. přímé pedagogické práce s dětmi.


MŠ Radimovice u Želče

Akce

 28.1.2019   Divadlo v MŠ - "Ledový král"

  4.3. 2019   Divadlo v Táboře - "Princ Bajaja"

  5.3. 2019   Masopustní průvod 

10.4. 2019   Divadlo v MŠ - "Čarodějnice Elvíra"

13.5. 2019   Divadlo v Táboře - "Medová královna"

22.5. 2019   Školní výlet do Jindřichova Hradce

19.6. 2019   Zahradní slavnost - loučení s předškoláky