Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  

 

 Akce pro děti : 

 21.9. Výukový program v MŠ "Dožínky" 

16.10. Divadlo v Táboře - "Nádherný úterý"

26.10. Dopravní hřiště v Táboře

27.11. Divadlo v Táboře - Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny"

29.11. Plavání - 1.lekce

 

                               

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i děti z okolních obcí.

 

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče