Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25
dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ.docx

 

Zpracovávání osobních údajů v MŠ.xlsx

Sazebník úhrad.docx

 

 

 


MŠ Radimovice u Želče

Akce

 

z důvodu šíření epidemie onemocnění covid-19 jsou všechny akce zrušeny.