Mateřská škola
Radimovice
u Želče

MŠ Radimovice u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25
dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ.docx

 

Zpracovávání osobních údajů v MŠ.xlsx

Sazebník úhrad.docx


MŠ Radimovice u Želče

Akce

27.11.2018 Divadlo v MŠ - "Vánoce kocoura Mikeše"

2.12. 2018  Adventní zpívání před OÚ

5.12. 2018  Divadlo v Táboře - "Maxipes Fík" 

21.1. 2019  Divadlo v Táboře - "Čert a Káča"