Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče

Upozornění:

Rodiče dětí, kteří budou žádat o ošetřovné za květen 2020, musí použít nový tiskopis VÝKAZ PÉČE

 

 Výkaz péče květen 2020 str.1..pdf

 

Výkaz péče květen 2020 str.2..pdf

 

 

 

 

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách manuál - soubor pokynů pro otevření MŠ      Provoz mateřských škol.pdf

 

 

 Mateřská škola je v provozu od pondělí 11. května 2020

 

COVID_podminky_provoz_MS.docx

 

Čestné prohlášení.pdf

 

  

 

Úkoly pro předškoláky budou každý týden zveřejněny v sekci : Sdělení pro rodiče

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25
dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ.docx

 

Zpracovávání osobních údajů v MŠ.xlsx

Sazebník úhrad.docx

 

 

 


MŠ Radimovice u Želče

Akce

17.1. 2020 Divadélko Kašpárek v MŠ - "Zimní radovánky"

25.2. 2020 Masopust - FERDOVÉ A BERUŠKY

2.  3. 2020 ZŠ Slapy - divadlo " Tři kůzlátka"

Veřejné akce do konce školního roku jsou zrušeny.