Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  

 

                              Akce pro děti : 

                                 28.3.2022  Kreativní dopoledne v MŠ

                                 30.3.2022  Divadlo v MŠ Slapy                                  

                               13.4. 2022   Život netopýrů - zábavné dopoledne

                               18.5. 2022   Školní výlet Semenec u Týna nad Vltavou

                               14.6. 2022   Rozloučení s předškoláky- zahradní slavnost

                               17.6. 2022   Spaní předškoláků v MŠ  

                               18.6. 2022   Vystoupení pro důchodce

 

Publicita projektu - šablony III.pdf

 publicita.jpg

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i děti z okolních obcí.

 

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče