Mateřská škola
Radimovice
u Želče

Mateřská škola Radimovice u Želče  je z nařízení Vlády ČR od 1.3. 2021 uzavřena!

 

Vážení rodiče,

Vláda ČR v pátek 26.2. rozhodla o uzavření mateřských škol od pondělí 1.3.2021.

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf

 

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou budou mít v sekci "Sdělení pro rodiče" připraveny vzdělávací materiály. Děti vypracují alespoň 5 pracovních listů za týden, které po znovuotevření MŠ budeme potřebovat k jejich vyhodnocení.

 

Děkuji Vám a přeji všem pevné zdraví.

Marcela Mládková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let. Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče, ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí.

Kapacita školy je 25 dětí.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“.

Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 


MŠ Radimovice u Želče

Akce

z důvodu šíření epidemie onemocnění covid-19 jsou všechny akce zrušeny.